Tariflərimiz

0.001 kq-dan 0.10 kq-a qədər

Bakı

0.79 USD

Rayon

1.19 USD

0.10 kq-dan 0.25 kq-a qədər

Bakı

1.79 USD

Rayon

2.19 USD

0.25 kq-dan 0.5 kq-a qədər

Bakı

2.79 USD

Rayon

3.19 USD

0.50 kq-dan 0.75 kq-a qədər

Bakı

3.29 USD

Rayon

3.69 USD

0.750 kq-dan 1.00 kq-a qədər

Bakı

3.49 USD

Rayon

3.89 USD

1.00 kq+ (Hər kiloqram üçün)

Bakı

3.79 USD

Rayon

4.19 USD